خدمات هلمان

فرآیند تبلیغات به طور کلـی با تدوین استراتــژی آغاز می شود در این مرحله متخصصین ضمن برخــورداری از دانش کافــی نسبت به محصــول و برند، بازار و رقبا را بررســی کرده و استراتژی اصلــی تبلیغات را تدوین می کنند.

طراحی گرافیک یک فرایند ارتباط بصری و حل مساله از طریق استفاده از فضا، تصویر، رنگ و حرکت می‌باشد. به طور کلی می‌توان گفت طراحی گرافیک به معنای خلق و سامان دادن یک سلسله عوامل تصویری برای بیان یک مفهوم، پیام و یا اطلاعات در جهت هدفی مشخص و معینی است

 

 

 

چاپ فرایندی است در ادامه فرایندهای ایده‌پردازی و طراحی و عملکرد ایده‌آل آن زمانی اتفاق می‌افتد که علاوه بر تجربه و توانایی‌های لازم، هماهنگی و درک متقابلی بین این واحدها وجود داشته باشد و این مهم تنها در صورت همکاری طولانی‌مدت و شناخت متقابل آن‌ها از هم به وجود می‌آید.

 

 

 

با نفوذ اینترنت بیــن مردم و رشد خــرید های آنلاین، هر کسب و کاری نیازمند سایتــی برای معرفــی خدمات خود به دیگران یا فــروش محصــولات و خدمات خود به صورت آنلایــن می باشد که این نیاز با تــوجه به اندازه و نوع کسب وکار متفاوت خــواهد بود. و طراحی آن نیازمند دانش تبلیغاتی ،‌طراحی و فنی می‌باشد