خدمات هلمان

 

 

چاپ فرایندی است در ادامه فرایندهای ایده‌پردازی و طراحی و عملکرد ایده‌آل آن زمانی اتفاق می‌افتد که علاوه بر تجربه و توانایی‌های لازم، هماهنگی و درک متقابلی بین این واحدها وجود داشته باشد و این مهم تنها در صورت همکاری طولانی‌مدت و شناخت متقابل آن‌ها از هم به وجود می‌آید.